Правила и условия на сайта за работа с лични данни

Моля, имайте предвид, че личните Ви данни, предоставени в настоящата заявка, ще бъдат обработени от "ЕТ Боян Тонков"

Личните Ви данни се обработват, както следва:
Целите, основанията и сроковете са за обработване, администриране, изпълняване и осчетоводяване на направената от Вас поръчка на стока

За тази цел данните ще бъдат обработвани за срок до:
- 11 години за данните, подлежащи на данъчни проверки и необходими за счетоводни цели;
и за всички останали данни до:
- 6 години след последната Ви поръчка или след приключване на процедурите, свързани с евентуални спорове
- категорично няма да бъдат използвани за изпращане на промоционални условия, кампании, бюлетини и други рекламни съобщения , както и предоставяни за такива

Трети лица, които имат достъп до данните
Ако Вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат обработвани и от нашия партньор, дружество предоставящо спедиторски и куриерски услуги.,което ще осигури тяхната защита и законна обработка.

Вашите права
Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни по имейл до bt@tonkov.eu

Ако подадете такова възражение срещу директния маркетинг, повече няма да обработваме личните Ви данни за тази цел. Можете да упражните правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни и правото си да ограничите обработването, като изпратите заявления на горепосочения контакт. Имате право и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконна обработка на лични данни.